ETK Veje og Byrum

I ETK Veje og Byrum er vi ca. 80 medarbejdere, der står for pleje og vedligehold af Køge Kommunes offentlige arealer.

Entreprenør


Læs mere om vores arbejdsområder i nedenstående:

Grønt

Vi har har stor ekspertise indenfor vedligeholdelse og pleje af grønne områder f.eks. parker, vandløb, græsarealer, træbevoksning, strande m.v.

Vil du vide, hvilke forpligtigelser du har som borger med hensyn til beskæring af hække og træer, så læs mere hér: Træer, hække og hegn

Idrætsanlæg

Vi vedligeholder og plejer også idrætsanlæg i Køge Kommune herunder opmærkning af banerne.

Legepladser

Til legepladserne i parker og institutioner har vi specialuddannede inspektører, der varetager opgaven, så børnene er i sikre og kompetente hænder, når de udfolder sig på gyngestativet, i klatretårnet og i sandkassen.

Vi tager skraldet

Vi fejer og tager skraldet på gader og veje, men vi håndterer også storskrald og sorteret affald, hvor vi har mange års erfaring med renovation og tilrettelægning af ruter.

Endvidere står vi for tømning af 4-kammer-spandene til plast, glas, metal og papir, som blev introduceret i Køge Kommune i 2019 og i 2020. Læs mere om affaldssortering på Køge Kommunes hjemmeside: Ny affaldssortering.

Hvornår får du hentet dit storskrald? Læs mere hér: Tømmedage

Slamsugning

Hvis der er problemer med de offentlige regnvandsbrønde (ikke spildevand) udfører vi spuling, sugning og rensning af alle brøndene i Køge Kommune.

Anlægsopgaver - belægninger og asfaltreparationer

Vi vedligeholder veje, P-pladser, torve, stier, fortove m.v. Hvis der er et hul i vejen rykker vi ud med vores nye asfaltkasse. Vores medarbejdere har selvfølgelig den lovpligtige uddannelse indenfor asfalt, sikkerhed og sundhed.

Mindre anlægsopgaver for kommunen er vi også gearet til - f.eks. kantstensarbejde og anlæg af P-pladser.

Hvis du vil læse mere om, hvem der står for vedligehold af veje og stier, så læs mere hér: Vedligehold af veje

Vintervedligehold

Vi holder veje og stier farbare, når vinteren banker på døren. Vi har en døgnvagt, der rykker ud, når der skal ryddes op til 800 km. veje og stier i kommunen. 

Læs mere om snerydning og vinterregulativet på vores hjemmeside - klik hér: Vejene i snevejr.

Rottebekæmpelse

Ser du tegn på rotter, skal du anmelde det til kommunen, som sørger for, at du bliver kontaktet af en rottebekæmper. ETK har fuldt uddannede medarbejdere, der klarer denne opgave. Læs mere på vores hjemmeside - klik hér: Rottebekæmpelse

Opdateret af Køge Kommune 18.05.20