Vision og mission

Læs om, hvad vi (ETK) er sat i verden for - mission, og hvor vi gerne vil hen i fremtiden - vision.

Mission og vision


Mission - hvorfor eksisterer vi, hvad er vi sat i verden for?

Ejendomme Teknik Køge - ETK - er Køge Kommunes samlede drifts-, vedligeholdelses- og servicevirksomhed. Vi er til for vores kunder døgnet rundt, hele året og varetager en bred  palette af serviceopgaver og mindre anlægsopgaver indenfor veje, parker og ejendomsservice - både ude og inde. 
Vores kerneopgave er at fastholde, forskønne og forøge Køge Kommunes samlede ejendoms- og vejkapital ved at vedligeholde og forbedre kommunens fysiske værdier.

  • I ETK løser vi vores kerneopgaver på et forretningsmæssigt grundlag 
  • I ETK er vi synlige i kommunen, kendt og respekteret for at levere høj standard og kvalitet indenfor alle vores serviceområder
  • I ETK tilpasser vi opgaveløsningen til kundens behov med vores store lokalkendskab og ved at gå i dialog
  • I ETK har vi en organisation, som sikrer smidige arbejdsgange, høj faglig kvalitet og ordentlige arbejdsforhold
  • I ETK påtager vi os vores del af kommunens fælles, sociale ansvar

Vision - hvor vil vi gerne hen, hvor ser vi os selv i fremtiden?

ETK vil være kundens sikre valg indenfor ind- og udvendig vedligehold, drifts-, service- og mindre anlægsopgaver.

Det vil vi opnå ved at gøre brug af vores samlede potentiale og:

  • Være konkurrencedygtige på pris og kvalitet via et højt fagligt niveau 
  • Arbejde på et bæredygtigt grundlag (miljø, arbejdsmiljø, økonomi, socialt) 
  • Være en arbejdsplads, og et fællesskab alle har lyst til at være en del af – ”Gode folk, godt arbejde”
No ITemplate matching type, Test-infobokse, nyhedsmodul
Opdateret af Køge Kommune 16.11.21