Midlertidig overnatning

Hvis du skal ansøge om tilladelse til midlertidig overnatning skal du klikke på følgende link:

https://67vb.simatech.4dim.dk/Koge

Midlertidige overnatninger sker i henhold til bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, afsnit 11 Midlertidige overnatninger. 

Ansøgningen om overnatningen skal være Brand og Redning i hænde senest 3 hverdage før overnatningen begynder.

Opdateret af Køge Kommune 10.01.20