Strandene

Vi har nogle dejlige strande og badesøer i Køge Kommune. Hér kan du bl.a. læse, hvad vi gør for at holde strandene rene og frie for tang.

Strandpleje på Nordstranden og Sønder Strand

I perioden fra 1. maj til 30. september foretages følgende:

Tilsyn
Ved godt vejr (varmt og varigt solskin) foretages der dagligt tilsyn på de to strande.

Rivning af sandstrand
Rivningen foretages inden for perioden kl. 06.00 – 12.00 og så vidt muligt, når det er mest lavvandet. 

En rivning/behandling varer ca. 2 timer pr. strand.

Opsamling af papir m.m.
Opsamling af papir-affald på strandområderne foretages én til to gange ugentligt.

Som standard tømmes affaldskurvene to gange ugentligt. 

Ved godt badevejr (varmt og varigt solskin) foretages, som udgangspunkt, daglig inspektion/tømning af affaldskurve.

Fedtemøg/tang på stranden
Når tilsynet konstaterer aflejret fedtemøg/alger i større flader med en lagtykkelse over ca. 5 cm foretages sammenskrabning af materialet.

Materialet samles i bunker, som placeres bag forstranden. 

Når det organiske materiale får ilttilgang og tørrer, lugter det ikke, men komposterer.

I tilfælde med meget varmt vejr kombineret med en kraftig østenvind, kan der ske en kraftig ophobning af fedtemøg/alger på strandene.

Strandrensning foretages som udgangspunkt kun til vandkanten og omhandler ikke det fedtemøg der flyder i vandkanten. Først når det har lejret sig på stranden, vil det blive fjernet.

Strandpleje på Køge Marina/havnebadet

Daglig drift og renhold af Køge Marina herunder Havnebadet varetages af Køge Marina. 

Al henvendelse vedr. den daglige drift skal gå til Køge Marina.

Strandpleje på Ølsemagle Revle

Ølsemagle Revle er et fredet vildtreservat med et rigt fugleliv. I foråret og efteråret udsættes der får på Revlen, som er med til at naturpleje området. 

Daglig drift og renhold varetages af Naturstyrelsen Midtsjælland.

Læs mere om badesøer og strander herunder hvor du kan finde dem

Du kan læse mere om vores badesøer og strande på www.koege.dk:

Strande og badesøer i Køge Kommune 

Regulativ for strandpleje på Nordstranden og Søndre Strand

Kontakt ETK
Opdateret af Lina Ventzel Pedersen 23.06.20