test

Hvis du vil lave ændringer på din vej, eller vide hvad der er grundejers ansvar, så find svarene her.

Her kan du se om en vej er offentlig eller privat, hvem der skal skovle sne, hvor der er vejarbejde og hvad du kan gøre, hvis noget er i stykker på vejen. Du kan også søge om tilladelse til at bruge vejen til midlertidige formål.


Læs ETK's Vinterregulativ


Læs Københavns Kommunes bla bla

Opdateret af Køge Kommune 04.03.19