Eftersyn af brandhaner i Køge Kommune

Lige nu er det årlige eftersyn af brandhaner i gang i Køge Kommune.

04.11.19

Brandhane og falck-bil med falck-mand

En gang om året bliver brandhanerne i Køge Kommune efterset af Østsjællands Beredskab, Station Lellinge.

Brandhaneeftersynene omfatter åbning og skylning af brandhaner og foretages i dagtimerne.

Det kan betyde, at man kan opleve lidt brunt vand i vandhanen, da kontrollen af brandhanerne øger flowet i vandledningerne.

Hvis du oplever brunt vand i din vandhane, kan det afhjælpes ved at skylle, indtil der igen kommer rent vand ud af hanen.

Vi beklager de gener, som eftersynene kan medføre. Det er desværre en nødvendighed, for at vi har funktionsdygtige brandhaner, som virker, når vi har brug for det.

Kontakt Torben Hansen
Opdateret af Lina Ventzel Pedersen 04.11.19